Nowele Konopnickiej
      Nowele Konopnickiej | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Rzeszowa
b) Lublina
c) Warszawy
d) Kalisza
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) hurtownika
b) fabrykanta
c) stolarza
d) kupca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Nowele Konopnickiej przypominają:
a) artykuł publicystyczny
b) felieton
c) reportaż
d) esej
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) tragarzem
b) palaczem
c) woźnicą
d) pomocnikiem rolnym
Rozwiązanie

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
b) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
c) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
d) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) opisy przyrody
b) analizy motywacji bohaterów
c) opisy wyglądu bohaterów
d) kreacje psychologiczne
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) kupca
b) stolarza
c) hurtownika
d) fabrykanta
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) nieuporządkowany
b) zadbany
c) uporządkowany
d) przeznaczony dla więźniów
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) przygaszony
b) blady
c) wyprostowany
d) niski
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) poniżanie starego człowieka
c) traktowanie żywych istot jak rzeczy
d) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
Rozwiązanie


Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) pruskiej
b) krymskiej
c) marokańskiej
d) tureckiej
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) przodownika
b) kotłowego
c) strzałowego
d) palacza
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) agrafkę i chustę
b) guzik i igłę
c) naparstek i nici
d) monetę i zapałki
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) kubrak i chustkę
b) spodnie i koszulę
c) palto i szalik
d) kożuch i onuce
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) bogate słownictwo
b) wulgarność
c) wirtuozeria
d) dosłowność
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) nie mógł oddychać
b) był lunatykiem
c) miał nocne przywidzenia
d) był chory
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) przed Zielonymi Świątkami
b) po Wielkanocy
c) w Wielki Piątek
d) przed Wielkanocą
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) dorożkarzem
b) palaczem
c) handlarzem
d) sklepikarzem
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) chęcią wyładowania frustracji
b) tradycją
c) psychologią tłumu
d) łamaniem prawa przez Żydów
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) w Krośnie
b) w Warszawie
c) we Lwowie
d) w Genewie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) osiemdziesiąt lat
b) siedemdziesiąt osiem lat
c) osiemdziesiąt dwa lata
d) siedemdziesiąt sześć lat
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) stołówki
b) czytelni
c) lazaretu
d) warsztatów
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) kuzynowi
b) maglarce
c) Żydowi
d) stróżce
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) ślusarski
b) introligatorski
c) krawiecki
d) optyczny
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Białymstoku
d) Lublinie
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) zmienne
b) dynamiczna
c) zwierzące
d) istoty żywej
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) czternastym
b) trzynastym
c) piętnastym
d) jedenastym
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) zegarmistrz
b) żandarm
c) dziennikarz
d) student
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) folwark w Żarnowcu koło Krosna
b) dworek w Żarnowcu koło Krosna
c) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
d) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) tydzień po ucieczce
b) trzy dni po ucieczce
c) dwa tygodnie po ucieczce
d) na drugi dzień po ucieczce
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) roku
b) pół roku
c) trzech miesiącach pracy
d) miesiącu
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) szwajcarskiej
b) szwedzkiej
c) duńskiej
d) belgijskiej
Rozwiązanie

Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Jakubowa
b) Pawłowa
c) Janowa
d) Marcinowa
Rozwiązanie

Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 22 lata
b) 18 lat
c) 20 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) sprzątaczka
b) zegarmistrz
c) student
d) woźny
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) ospę
b) raka
c) gruźlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
b) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
c) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
d) na początku XX wieku
Rozwiązanie

Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Julka
b) Kubę
c) Wojtka
d) Maćka
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) palacze
b) więźniowie
c) handlarze
d) strażnicy
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) kos
b) wróbel
c) słowik
d) czyżyk
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) apel
b) cytat
c) oskarżenie
d) pointa
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) tałes
b) jarmułka
c) żupan
d) mycka
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) ziemniakami
b) cebulą
c) burakami
d) kapustą
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Henryk
b) Stanisław
c) Tadeusz
d) Janusz
Rozwiązanie

Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Lija
b) Resija
c) Kaja
d) Mia
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) szkicu reportażowego
b) eseju
c) analizy publicystycznej
d) komentarza
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
b) piętnastym dzieckiem swym rodziców
c) dwunastym dzieckiem swym rodziców
d) piątym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) rymarzem
b) piekarzem
c) mleczarzem
d) rzeźnikiem
Rozwiązanie

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) rozszczepienie
b) zróżnicowanie
c) upodobnienie
d) podzielenie
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) pięćdziesiąt osiem lat
b) sześćdziesiąt siedem lat
c) czterdzieści lat
d) osiemdziesiąt pięć lat
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) bestię
b) szatana
c) smoka
d) piekielny ogień
Rozwiązanie

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) dziesiątą
b) dziewiątą
c) ósmą
d) jedenastą
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) studentem
b) gimnazjalistą
c) przedszkolakiem
d) licealistą
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) bezwarunkowej miłości
b) biedy
c) samotności
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) zaniedbany
b) nowoczesny
c) zbudowany w stylu neogotyckim
d) stary
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) licytujących i gapiów
b) zapisanych i bezgłośnych
c) ciekawskich i interesantów
d) interesownych i ciekawych
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) nieznajomości języków obcych wśród turystów
b) uzależnienia kobiet od mężczyzn
c) zasadom panującym w wojsku
d) feminizmu
Rozwiązanie

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Grochowie
b) na Pradze
c) na Woli
d) na Powiślu
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) patelnia, rondel i żelazko
b) rondel, samowar i możdzierz
c) żelazko, moździerz i rondel
d) moździerz, młynek i żelazko
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kruchość i ludzkiego życia
c) obecność Marcysia
d) śmierć i zniszczenie
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) czterdziestu lat
b) dwudziestu lat
c) pięćdziesięciu lat
d) trzydziestu lat
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Przyjaciółka”
b) „Świat”
c) „Zmierzch”
d) „Świt”
Rozwiązanie

Czytelnika w noweli „Dym”:
a) zniechęca zachowanie Marcysia
b) przygnębia monotonność
c) cieszy kolorystyka
d) denerwuje rozwlekłość
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) strażnik
b) nadzorca
c) więzień
d) woźnica
Rozwiązanie

Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) kupiony od Żyda
b) prezentem od Filipa
c) składnikiem posagu Anny
d) pożyczony od maglarki
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Elizą Orzeszkową
b) Henrykiem Sienkiewiczem
c) Zofią Nałkowską
d) Bolesławem Prusem
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) egoistyczni
b) nieczuli
c) chciwi
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Suwałkach
b) Kaliszu
c) Białymstoku
d) Łomży
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) dorastaniu
b) krzywdzie dziecka
c) znęcaniu się nad zwierzętami
d) pracy w żwirowni
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) ktoś z krzyczącego tłumu
b) student
c) Mendel
d) zegarmistrz
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) ludzka głupota
b) potępienie starości
c) nienawiść
d) fałszywa dobroczynność
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Piotruś
b) Felek
c) Antek
d) Wicek
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Jarząb
b) Wiewióra
c) Puchacz
d) Krukowicz
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) niewolnictwo
b) dyskryminację Żydów
c) kradzież
d) zło
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie zawiera motywacji bohaterów
c) nie nudzi swą wielowątkowością
d) nie zawiera nużących opisów przyrody
Rozwiązanie

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1890
b) 1885
c) 1895
d) 1880
Rozwiązanie

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) kompozycyjną
b) obrazową
c) retrospektywną
d) impresjonistyczną
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Wielmożnym”
b) „Jaśniepanem”
c) „Hrabią”
d) „Dobrodziejem”
Rozwiązanie

Tagi: