Nowele Konopnickiej
      Nowele Konopnickiej | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1880
b) 1890
c) 1885
d) 1895
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) żandarm
b) student
c) zegarmistrz
d) dziennikarz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) woźny
b) zegarmistrz
c) student
d) sprzątaczka
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) czterdziestu lat
b) dwudziestu lat
c) trzydziestu lat
d) pięćdziesięciu lat
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) piętnastym
b) jedenastym
c) czternastym
d) trzynastym
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) gimnazjalistą
b) studentem
c) przedszkolakiem
d) licealistą
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) przeznaczony dla więźniów
b) uporządkowany
c) nieuporządkowany
d) zadbany
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) apel
b) oskarżenie
c) pointa
d) cytat
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) kotłowego
b) palacza
c) przodownika
d) strzałowego
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) we Lwowie
b) w Krośnie
c) w Warszawie
d) w Genewie
Rozwiązanie


Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 18 lat
b) 24 lata
c) 20 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) eseju
b) szkicu reportażowego
c) komentarza
d) analizy publicystycznej
Rozwiązanie

Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Mia
b) Kaja
c) Resija
d) Lija
Rozwiązanie

Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) pruskiej
b) krymskiej
c) marokańskiej
d) tureckiej
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) przed Wielkanocą
b) w Wielki Piątek
c) po Wielkanocy
d) przed Zielonymi Świątkami
Rozwiązanie

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Warszawy
b) Kalisza
c) Lublina
d) Rzeszowa
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) był chory
b) miał nocne przywidzenia
c) był lunatykiem
d) nie mógł oddychać
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) samotności
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) bezwarunkowej miłości
d) biedy
Rozwiązanie

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) dziesiątą
b) ósmą
c) dziewiątą
d) jedenastą
Rozwiązanie

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) rzeźnikiem
b) rymarzem
c) piekarzem
d) mleczarzem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) prezentem od Filipa
b) składnikiem posagu Anny
c) pożyczony od maglarki
d) kupiony od Żyda
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) kupca
c) fabrykanta
d) hurtownika
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) osiemdziesiąt dwa lata
b) siedemdziesiąt sześć lat
c) siedemdziesiąt osiem lat
d) osiemdziesiąt lat
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) dynamiczna
b) zmienne
c) zwierzące
d) istoty żywej
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Krukowicz
b) Jarząb
c) Wiewióra
d) Puchacz
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Piotruś
b) Wicek
c) Antek
d) Felek
Rozwiązanie

Czytelnika w noweli „Dym”:
a) zniechęca zachowanie Marcysia
b) przygnębia monotonność
c) denerwuje rozwlekłość
d) cieszy kolorystyka
Rozwiązanie

W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) opisy wyglądu bohaterów
b) opisy przyrody
c) analizy motywacji bohaterów
d) kreacje psychologiczne
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) roku
b) pół roku
c) trzech miesiącach pracy
d) miesiącu
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
b) piętnastym dzieckiem swym rodziców
c) dwunastym dzieckiem swym rodziców
d) piątym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) guzik i igłę
b) agrafkę i chustę
c) monetę i zapałki
d) naparstek i nici
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Janusz
b) Tadeusz
c) Stanisław
d) Henryk
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) sklepikarzem
b) dorożkarzem
c) palaczem
d) handlarzem
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Zmierzch”
b) „Świat”
c) „Przyjaciółka”
d) „Świt”
Rozwiązanie

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Woli
b) na Powiślu
c) na Grochowie
d) na Pradze
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) nienawiść
b) ludzka głupota
c) potępienie starości
d) fałszywa dobroczynność
Rozwiązanie

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) rozszczepienie
b) zróżnicowanie
c) podzielenie
d) upodobnienie
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) optyczny
b) krawiecki
c) ślusarski
d) introligatorski
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) chciwi
c) nieczuli
d) egoistyczni
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) ospę
b) gruźlicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Dobrodziejem”
b) „Wielmożnym”
c) „Hrabią”
d) „Jaśniepanem”
Rozwiązanie

Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) stary
b) nowoczesny
c) zaniedbany
d) zbudowany w stylu neogotyckim
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) uzależnienia kobiet od mężczyzn
b) feminizmu
c) zasadom panującym w wojsku
d) nieznajomości języków obcych wśród turystów
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) Mendel
b) student
c) ktoś z krzyczącego tłumu
d) zegarmistrz
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) poniżanie starego człowieka
b) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) traktowanie żywych istot jak rzeczy
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) smoka
b) bestię
c) piekielny ogień
d) szatana
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Henrykiem Sienkiewiczem
b) Bolesławem Prusem
c) Zofią Nałkowską
d) Elizą Orzeszkową
Rozwiązanie

Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Białymstoku
b) Suwałkach
c) Kaliszu
d) Łomży
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) żelazko, moździerz i rondel
b) patelnia, rondel i żelazko
c) moździerz, młynek i żelazko
d) rondel, samowar i możdzierz
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) słowik
b) wróbel
c) kos
d) czyżyk
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) burakami
b) kapustą
c) ziemniakami
d) cebulą
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) woźnica
b) nadzorca
c) więzień
d) strażnik
Rozwiązanie

Nowele Konopnickiej przypominają:
a) felieton
b) reportaż
c) artykuł publicystyczny
d) esej
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) spodnie i koszulę
b) palto i szalik
c) kubrak i chustkę
d) kożuch i onuce
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) woźnicą
b) pomocnikiem rolnym
c) palaczem
d) tragarzem
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) jarmułka
b) mycka
c) tałes
d) żupan
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) przygaszony
b) blady
c) wyprostowany
d) niski
Rozwiązanie

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
c) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
d) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) znęcaniu się nad zwierzętami
b) pracy w żwirowni
c) krzywdzie dziecka
d) dorastaniu
Rozwiązanie

Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Wojtka
b) Kubę
c) Maćka
d) Julka
Rozwiązanie

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) obrazową
b) impresjonistyczną
c) retrospektywną
d) kompozycyjną
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) wulgarność
b) wirtuozeria
c) dosłowność
d) bogate słownictwo
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) interesownych i ciekawych
b) zapisanych i bezgłośnych
c) licytujących i gapiów
d) ciekawskich i interesantów
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) duńskiej
b) szwajcarskiej
c) belgijskiej
d) szwedzkiej
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Lublinie
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Białymstoku
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) chęcią wyładowania frustracji
b) psychologią tłumu
c) tradycją
d) łamaniem prawa przez Żydów
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) czterdzieści lat
b) pięćdziesiąt osiem lat
c) sześćdziesiąt siedem lat
d) osiemdziesiąt pięć lat
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
b) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
c) folwark w Żarnowcu koło Krosna
d) dworek w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) nie zawiera motywacji bohaterów
b) nie zawiera nużących opisów przyrody
c) nie nudzi swą wielowątkowością
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) śmierć i zniszczenie
c) obecność Marcysia
d) kruchość i ludzkiego życia
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) palacze
b) strażnicy
c) handlarze
d) więźniowie
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) zło
b) niewolnictwo
c) dyskryminację Żydów
d) kradzież
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) tydzień po ucieczce
b) trzy dni po ucieczce
c) dwa tygodnie po ucieczce
d) na drugi dzień po ucieczce
Rozwiązanie

Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Pawłowa
b) Janowa
c) Jakubowa
d) Marcinowa
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) lazaretu
b) czytelni
c) warsztatów
d) stołówki
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) hurtownika
c) fabrykanta
d) kupca
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) na początku XX wieku
b) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
c) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
d) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) Żydowi
b) maglarce
c) stróżce
d) kuzynowi
Rozwiązanie

Tagi: