Nowele Konopnickiej | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) ósmą
b) dziesiątą
c) jedenastą
d) dziewiątą
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) obecność Marcysia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) kruchość i ludzkiego życia
d) śmierć i zniszczenie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
b) na początku XX wieku
c) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
d) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
Rozwiązanie

Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Kaja
b) Lija
c) Mia
d) Resija
Rozwiązanie

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
b) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
c) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
d) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) kupca
b) fabrykanta
c) stolarza
d) hurtownika
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) uporządkowany
b) nieuporządkowany
c) przeznaczony dla więźniów
d) zadbany
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) pracy w żwirowni
b) krzywdzie dziecka
c) dorastaniu
d) znęcaniu się nad zwierzętami
Rozwiązanie

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) retrospektywną
b) impresjonistyczną
c) kompozycyjną
d) obrazową
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) introligatorski
b) ślusarski
c) optyczny
d) krawiecki
Rozwiązanie


Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Kaliszu
b) Łomży
c) Białymstoku
d) Suwałkach
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) nienawiść
b) fałszywa dobroczynność
c) ludzka głupota
d) potępienie starości
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) komentarza
b) szkicu reportażowego
c) analizy publicystycznej
d) eseju
Rozwiązanie

Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) marokańskiej
b) krymskiej
c) pruskiej
d) tureckiej
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Białymstoku
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) naparstek i nici
b) guzik i igłę
c) monetę i zapałki
d) agrafkę i chustę
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) sześćdziesiąt siedem lat
b) osiemdziesiąt pięć lat
c) pięćdziesiąt osiem lat
d) czterdzieści lat
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) był chory
b) miał nocne przywidzenia
c) był lunatykiem
d) nie mógł oddychać
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) więzień
b) nadzorca
c) woźnica
d) strażnik
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) poniżanie starego człowieka
b) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
c) traktowanie żywych istot jak rzeczy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) analizy motywacji bohaterów
b) opisy przyrody
c) opisy wyglądu bohaterów
d) kreacje psychologiczne
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) pointa
b) oskarżenie
c) cytat
d) apel
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) handlarzem
b) sklepikarzem
c) dorożkarzem
d) palaczem
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) kradzież
b) niewolnictwo
c) zło
d) dyskryminację Żydów
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Puchacz
b) Krukowicz
c) Jarząb
d) Wiewióra
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie zawiera nużących opisów przyrody
c) nie zawiera motywacji bohaterów
d) nie nudzi swą wielowątkowością
Rozwiązanie

Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 24 lata
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 18 lat
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) w Genewie
b) w Krośnie
c) we Lwowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) czytelni
b) lazaretu
c) warsztatów
d) stołówki
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Świat”
b) „Świt”
c) „Przyjaciółka”
d) „Zmierzch”
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Antek
b) Felek
c) Piotruś
d) Wicek
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) interesownych i ciekawych
b) ciekawskich i interesantów
c) zapisanych i bezgłośnych
d) licytujących i gapiów
Rozwiązanie

Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Marcinowa
b) Jakubowa
c) Pawłowa
d) Janowa
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) woźnicą
b) pomocnikiem rolnym
c) tragarzem
d) palaczem
Rozwiązanie

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Lublina
b) Warszawy
c) Kalisza
d) Rzeszowa
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) cebulą
b) ziemniakami
c) kapustą
d) burakami
Rozwiązanie

Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) zaniedbany
b) nowoczesny
c) zbudowany w stylu neogotyckim
d) stary
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) tydzień po ucieczce
b) na drugi dzień po ucieczce
c) trzy dni po ucieczce
d) dwa tygodnie po ucieczce
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Tadeusz
b) Henryk
c) Stanisław
d) Janusz
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) po Wielkanocy
b) przed Zielonymi Świątkami
c) przed Wielkanocą
d) w Wielki Piątek
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) żelazko, moździerz i rondel
b) patelnia, rondel i żelazko
c) rondel, samowar i możdzierz
d) moździerz, młynek i żelazko
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) duńskiej
b) szwajcarskiej
c) szwedzkiej
d) belgijskiej
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Jaśniepanem”
b) „Wielmożnym”
c) „Dobrodziejem”
d) „Hrabią”
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) dwudziestu lat
b) pięćdziesięciu lat
c) trzydziestu lat
d) czterdziestu lat
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) piętnastym dzieckiem swym rodziców
b) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
c) piątym dzieckiem swym rodziców
d) dwunastym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) przodownika
b) palacza
c) kotłowego
d) strzałowego
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) spodnie i koszulę
b) kożuch i onuce
c) palto i szalik
d) kubrak i chustkę
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) zegarmistrz
b) żandarm
c) dziennikarz
d) student
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) raka
d) ospę
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) zegarmistrz
b) ktoś z krzyczącego tłumu
c) student
d) Mendel
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) pół roku
b) miesiącu
c) trzech miesiącach pracy
d) roku
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) bezwarunkowej miłości
b) samotności
c) biedy
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) maglarce
b) kuzynowi
c) Żydowi
d) stróżce
Rozwiązanie

Nowele Konopnickiej przypominają:
a) reportaż
b) artykuł publicystyczny
c) esej
d) felieton
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) kupca
b) fabrykanta
c) stolarza
d) hurtownika
Rozwiązanie

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Pradze
b) na Grochowie
c) na Woli
d) na Powiślu
Rozwiązanie

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1885
b) 1880
c) 1890
d) 1895
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) egoistyczni
c) nieczuli
d) chciwi
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) łamaniem prawa przez Żydów
b) tradycją
c) chęcią wyładowania frustracji
d) psychologią tłumu
Rozwiązanie

Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Julka
b) Maćka
c) Wojtka
d) Kubę
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) nieznajomości języków obcych wśród turystów
b) uzależnienia kobiet od mężczyzn
c) zasadom panującym w wojsku
d) feminizmu
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) zmienne
b) dynamiczna
c) zwierzące
d) istoty żywej
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) piętnastym
b) trzynastym
c) czternastym
d) jedenastym
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Henrykiem Sienkiewiczem
b) Bolesławem Prusem
c) Elizą Orzeszkową
d) Zofią Nałkowską
Rozwiązanie

Czytelnika w noweli „Dym”:
a) cieszy kolorystyka
b) denerwuje rozwlekłość
c) zniechęca zachowanie Marcysia
d) przygnębia monotonność
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) tałes
b) żupan
c) mycka
d) jarmułka
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) bogate słownictwo
b) wulgarność
c) dosłowność
d) wirtuozeria
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) osiemdziesiąt dwa lata
b) osiemdziesiąt lat
c) siedemdziesiąt osiem lat
d) siedemdziesiąt sześć lat
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) palacze
b) strażnicy
c) handlarze
d) więźniowie
Rozwiązanie

Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) student
b) sprzątaczka
c) zegarmistrz
d) woźny
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
b) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
c) folwark w Żarnowcu koło Krosna
d) dworek w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) prezentem od Filipa
b) pożyczony od maglarki
c) składnikiem posagu Anny
d) kupiony od Żyda
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) gimnazjalistą
b) licealistą
c) studentem
d) przedszkolakiem
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) wróbel
b) czyżyk
c) słowik
d) kos
Rozwiązanie

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) podzielenie
b) upodobnienie
c) rozszczepienie
d) zróżnicowanie
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) przygaszony
b) niski
c) wyprostowany
d) blady
Rozwiązanie

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) mleczarzem
b) rzeźnikiem
c) rymarzem
d) piekarzem
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) szatana
b) bestię
c) piekielny ogień
d) smoka
Rozwiązanie

Tagi: