Nowele Konopnickiej | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Nowele Konopnickiej

Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

I. Podług księgi

1. Przyjazd wozu z kapustą.
2. Prośba woźnicy o otworzenia więziennej bramy.
3. Otwarcie bramy i utknięcie wozu w połowie wjazdu z powodu rozrzuconych na więziennym dziedzińcu skrzynek.
4. Opis wyglądu dziedzińca i spacerujących „jednorocznych”, i „drugorocznych” więźniów.
5. Przedstawienie postaci Cygana.
6. Przybycie drugiego wozu z zaopatrzeniem i zamieszanie przy bramie.
7. Przywidzenie Janowej o mignięciu „czegoś” między wozami.
8. Spostrzeżenie strażnika.
9. Brak Cygana wśród spacerujących.
10. Zamkniecie aresztantów w korytarzu.
11. Pogoń za uciekinierem.
12. Złapanie i pobicie Cygana przez uczestników pościgu.
13. Prośba delegacji więźniów do naczelnika o samowolne wymierzenie kary.
14. Zgoda nadzorcy.
15. Pobicie kolegi przez aresztantów do nieprzytomności.
16. Śmierć Cygana.
17. Spisanie raportu przez pomocnika nadzorcy.
18. Wykrycie pomyłki o skończonym wyroku więźnia na dwa tygodnie przed śmiercią.
19. Błąd nadzorcy.
20. Nachodzenie naczelnika przez więźniów sprawdzających stale termin zakończenia własnych wyroków.
21. Załamanie nerwowe nadzorcy.
22. Pośmiertna zemsta Cygana.

II. „Jeszcze jeden numer”

1. Pierwsza wizyta narratorki w więzieniu.
2. Oprowadzenie gościa po budynku przez naczelnika.
3. Pokazanie biblioteki, kuchni, warsztatów, ogródka.
4. Wdzięczność więźniarek okazywana „Wielmożnemu”.
5. Wizyty w celach.
6. Zaproszenie kobiety na poczęstunek do mieszkania nadzorcy.
7. Kilkakrotne odwiedziny więzienia i bliższe poznanie aresztantek.
8. Zaprowadzenie kobiety przez strażnika Jakuba do „jeszcze jednego numeru”.
9. Opowieść mężczyzny o zamkniętej w nim dziewczynie.
10. Spotkanie z „Dziką”.
11. Przytulenie płaczącej i wystraszonej dziewczyny przez narratorkę.
12. Opuszczenie celi po zaśnięciu „Dzikiej”.

III. Onufer

1. Wprowadzenie przez strażników do kancelarii naczelnika dwóch uczestników bójki.
2. Tłumaczenia Osmólca i prośby o darowanie kary.
3. Użalanie się na współwięźnia – Onufra.
4. Wymierzenie kary dla Sęka (dwadzieścia cztery godziny karceru).
5. Błaganie o zamianę kary (strach przed „ciemną”).
6. Opis sprawy sądowej Onufry i przedstawienie postaci:
· Przybycie wiejskiego chłopaka do miasta.
· Praca u okrutnego kupca.
· Bicie, wyzyskiwanie i dręczenie Sęka.
· Poznanie i pokochanie Julka.
· Przyjaźń pracowników kupca.
· Zabicie pracodawcy i Julka.
7. Opowieść Jakuba o dalszym losie Onufra.
8. Zamknięcie skazańca w komórce.
9. Próby samobójcze przejawem niechęci do życia.
10. Ponowne ulokowanie Sęka w „ciemnej”.
11. Przywidzenia zabójcy.
12. Wyrzuty sumienia i strach przed ciemnością.
13. Odmowa jedzenia.
14. Ciągłe modlitwy.
15. Utrata zmysłów.
16. Śmierć Onufra w rogu celi na klęczkach.
17. Awansowanie Osmólca (praca w kredensie u naczelnika).

On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Dym
„Dym” – streszczenie utworu
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Narracja noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”

Mendel Gdański
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Problematyka „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”

Inne
Biografia Marii Konopnickiej
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
Twórczość Marii Konopnickiej
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
O Konopnickiej powiedzieli...
Bibliografia

Tagi: